Η  απόφαση,  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4767 Β/2022 σε εφαρμογή του άρθρου 152 του Ν. 4938/2022, επιχειρεί να προσδιορίσει ένα σαφή τρόπο υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) στο πλαίσιο συμβάσεων κατασκευής Δημόσιων Έργων, πλην όμως, κατά την εφαρμογή της  ανακύπτουν ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων, αναφέρει η Ένωση στην επιστολή της προς τους αρμόδιους Υπουργούς.