Η καθιέρωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας στον Κατασκευαστικό Κλάδο θα αποτελέσει την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την πλήρη κατάργηση του αναχρονιστικού  θεσμού του  Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης (Σ.Ε.Δ.) στα Δημόσια Έργα αναφέρει, εκτός των  άλλων, η  επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ προς τον Υπουργό Εργασίας