Με αφορμή το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την Αναμόρφωση της Επαγγελματικής Ασφάλισης και τον Εξορθολογισμό της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας, που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, η Ένωση ζητά  να συμπεριληφθεί στις διατάξεις του η άμεση και εξ ολοκλήρου εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας σε όλο το φάσμα εργαζομένων στον Κατασκευαστικό Κλάδο στον τομέα των Δημοσίων Έργων,