Το τελευταίο διάστημα  η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι αποδέκτης   διαμαρτυριών , Εργοληπτών Δημοσίων Έργων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά εκτός Αθηνών, για  μεγάλες καθυστερήσεις στην  διεκπεραίωση των αιτημάτων τους, κυρίως όσον αφορά στην  αναγγελία νέων έργων, στον καθορισμό του προσωρινού Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης  και στην έκδοση  βεβαιώσεων  μη οφειλής από τα έργα που εκτελούν.

Με επιστολή προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ η Ένωση ζητά να δοθούν οι  κατάλληλες οδηγίες στα Περιφερειακά Γραφεία του Ταμείου ώστε να διεκπεραιώνονται έγκαιρα τα αιτήματα των μελών της