Η Ένωση, αμέως μετά την έκδοση της εγκυκλίου που διευκρινίζει τα άρθρα 152 έως 154 Ν. 4938/2022, απέστειλε  επιστολή προς το Υπουργείο  Υποδομών  τονίζοντας τις αντιφάσεις μεταξύ της νομοθεσίας και της εγκυκλίου και προτείνοντας περαιτέρω λύσεις στα προβλήματα που έχουν ανακύψει.