Ιδιαίτερα σημαντικές  για την ανάπτυξη της Χώρας είναι οι προβλέψεις του άρθρου 24 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την κατάργηση των  Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, αφού τα εν λόγω Νομικά Πρόσωπα, ο αριθμός των οποίων ξεπερνά τα 500, αποτελούν εστίες αδιαφάνειας και διαπλοκής, επισημαίνει εκτός των άλλων  η Ένωση στην επιστολή   της προς την Υπουργό Εσωτερικών .