ΘΕΜΑ: Καθορισμός Συντελεστών Εργατικής Δαπάνης (ΣΕΔ).  &  Χορήγηση πιστοποιητικών – προβλήματα τοπικών υποκαταστημάτων