Αίτημα  ανάκλησης των πράξεων αυτεπάγγελτης εγγραφής εργοληπτικών επιχειρήσεων  στα μητρώα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και καταλογισμού οφειλών, αφού είναι προδήλως παράνομες και καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα, υπέβαλε η ΠΕΔΜΕΔΕ.