Την επίσπευση της υπογραφής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης κατ΄εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 37 Ν. 4608/2019 για τον καθορισμό των λεπτομερειών χρηματοδότησης μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης για να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του Προγράμματος «Ηλέκτρα», ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος