Την παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας  για την απονομή και εκκαθάριση των συντάξεων των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ  από πιστοποιημένους επαγγελματίες, ζητά η Ένωση