Σε συνέχεια της ίδρυσης της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. (Aποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων), πλέον διαθέσιμο στο κοινό είναι και το website της.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση: www.pedmede-eco.gr για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.,  τις συμβεβλημένες μονάδες, τις δραστηριότητες, τους συνεργάτες και τα νέα γενικότερα της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα μπορούν να ενημερωθούν και για τη σχετική νομοθεσία γύρω από τα Α.Ε.Κ.Κ. μέσω ειδικά αφιερωμένης ενότητας.