Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης πρόκειται να δημοπρατηθεί σειρά έργων με χρόνο περαίωσης τις 90 ημέρες.

Επειδή το διάστημα αυτό δεν επαρκεί για την έντεχνη εκτέλεση των έργων, το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου ζητά  εύλογη επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου.