Η ΕΑΑΔΗΣΥ ενημερώνει  ότι  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των κρατών-μελών της ΕΕ, ως προς την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Κυρώσεων κατά της Ρωσίας (Κανονισμός (ΕΕ) 833/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022) ειδικά στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων δημοσίευσε τη δεύτερη έκδοση του Οδηγού με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ’s)

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο της Αρχής εδώ

Μπορείτε να δείτε τον επικαιροποιημένο οδηγό συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων εδώ