Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξέδωσε επικαιροποιημένο ασφαλιστικό οδηγό για τους εργοδότες, ο οποίος εμπεριέχει:

-Πλήρη  καταγραφή των υποχρεώσεων των εργοδοτών έναντι του Ταμείου

-Ανάλυση της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου

-Εκτενή αναφορά στις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στα οικοδομικά και στα τεχνικά έργα

-Συνέπειες παραβίασης των ανωτέρω διατάξεων και τέλος

-Ποσοστά εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και  συνεισπραττομένων Οργανισμών