Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Γιώργος Ρωμοσιός θα συμμετάσχει στο επενδυτικό φόρουμ που στοχεύει στην ανάδειξη των ώριμων επενδύσεων στον ευρύτερο ενεργειακό χώρο, αλλά και έργων υποδομής, που αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας, καθώς επίσης και η παρουσίασή τους σε ενδιαφερόμενους χρηματοοικονομικούς οίκους και επενδυτές.   Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται: Τα μεγάλα ενεργειακά και κατασκευαστικά έργα, οι αυτοκινητόδρομοι, οι διαγωνισμοί που «τρέχουν» στην Αττική και σε άλλες Περιφέρειες για τα απορρίμματα, οι επενδύσεις στον τομέα της ανακύκλωσης και οι τρέχουσες εξελίξεις στις ΑΠΕ, που θα βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πολιτειακών, επιχειρηματικών και τραπεζικών φορέων, που συμμετέχουν στο επενδυτικό φόρουμ. Ένας  επιπλέον στόχος, είναι, η επισήμανση των αλλαγών που συντελούνται σήμερα στον ενεργειακό χάρτη, αλλά και συνολικότερα στον τομέα των μεγάλων έργων και υποδομών και η τοποθέτηση των αρμοδίων φορέων για τα επιμέρους θέματα που είναι επείγον να αντιμετωπιστούν προκειμένου, επενδύσεις και  έργα να περάσουν στο στάδιο της υλοποίησης. Στα πλαίσια αυτά θα υπάρξει διάλογος  με εκπροσώπους  της Πολιτείας και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων επί του πρακτέου. Παράλληλα θα υπάρξει σχετική δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στους συμμετέχοντες φορείς και επενδυτές.

 Στις παρουσιάσεις έργων που θα γίνουν και στα σχετικά workshops, συμμετέχουν πάνω από 60 επενδυτές (ελληνικές και ξένες εταιρείες) με ενεργό ενδιαφέρον για το επιχειρηματικό γίγνεσθαι και έργα προς υλοποίηση. Στην εκδήλωση θα  συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι κορυφαίων χρηματοδοτικών φορέων όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ασφαλιστικοί οργανισμοί, τράπεζες, funds, κατασκευαστικές εταιρείες και προμηθευτές εξοπλισμού για τη διερεύνηση των χρηματοδοτικών λύσεων που μπορούν να υπάρξουν ενόψει και της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησης  των ελληνικών τραπεζών.

Επισυνάπτεται σχετική πρόσκληση , το πρόγραμμα και σύντομη περιγραφή της θεματολογίας   της επενδυτικής αυτής εκδήλωσης. 

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλείστε να μας αποστείλετε συμπληρωμένη την φόρμα συμμετοχής , που επίσης σας επισυνάπτουμε, είτε στο φαξ 210-6996205 είτε με email στη διεύθυνση argohellas@otenet.gr

Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Οργανωτική Γραμματεία της εκδήλωσης στα τηλέφωνα 210 – 6912505 και 210 – 6912183.