Διαμαρτυρία για συνοπτικό διαγωνισμό έργου απέστειλε το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Ιωαννιτών, ζητώντας να κληθούν οι σωστές κατηγορίες πτυχίων του ΜΕΕΠ.