Υπερβολικές οι επιπλέον απαιτήσεις για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις  πρασίνου που  επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό του Δήμου Αμαρουσίου.

Η διαμαρτυρία της Ένωσης βρίσκεται εδώ