Και η ΠΕΣΕΔΕ αντέδρασε εντονότατα στο γεγονός ότι προσκαλείται ο ΕΣΒΥΚ από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών χωρίς να αποτελεί θεσμικό εκπρόσωπο, υποβιβάζοντας την ιστορία των νόμιμων Εργοληπτικών Οργανώσεων.