Η Ένωση ενημερώθηκε  από την υπ΄αριθμ. 2/2022 Γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ και από δημοσιεύματα του έγκριτου Τύπου για το σχέδιο Νόμου που τροποποιεί τη
νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων και περιλαμβάνεται στο δεύτερο κεφάλαιο πολυνομοσχεδίου, το οποίο είναι προσβλητικό για την χώρα μας.

Την άμεση απόσυρση των προτεινόμενων  διατάξεων και την επαναφορά  στη νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης έργων, όπως προβλέπει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ζητά η Ένωση από τους αρμόδιους Υπουργούς.

Η επιστολή της Ένωσης βρίσκεται εδώ