απέστειλε η Ένωση προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Τίνα Μπιρμπίλη ζητώντας την άμεση επίλυση του σοβαρότατου αυτού προβλήματος