Την Τρίτη 25 Απριλίου 2023  η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO πραγματοποίησε  με ιδιαίτερη επιτυχία ενημερωτική εκδήλωση στο ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, με θέμα «Υπεύθυνη διαχείριση ΑΕΕΚ με σεβασμό στον άνθρωπο & τον πλανήτη».

Βασικός ομιλητής  ήταν ο  Πρόεδρος  της ΠΕΔΜΕΔΕ και Διαχειριστής  της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην  τρέχουσα κατάσταση σε ευρωπαϊκό και πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και για τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ βάσει της νομοθεσίας και τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.