Το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει τα μέλη της Ένωσης για ανάγκη παροχής βοήθειας προς αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στο Λίβανο.

Δείτε τον κατάλογο με τις αναγκαίες προμήθειες εδώ