-Απαγορεύεται η σύναψη από την 09 η Απριλίου 2022 νέων συμβάσεων με Ρώσο υπήκοο ή νομικό πρόσωπο
– Συμβάσεις που εκτελούνται θα πρέπει να τερματιστούν μέχρι 10 Οκτωβρίου 2022 .
– Εναλλακτικά, οι συμβάσεις μπορούν να καταγγελθούν ή να ανασταλούν επ’ αόριστον και άνευ όρων εφόσον επιτρέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους,

αναφέρει εκτός των άλλων το ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ  σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία λόγω των ενεργειών της που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.