Το Υπουργείο Υποδομών ενημερώνει ότι κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 27 Μαΐου 2023 και ώρα 09:00, θα γίνουν εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών της ΓΓΠΔΣ, και ενδέχεται στα πλαίσια των εργασιών αυτών να μην υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων εγγραφής οικονομικών φορέων για το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.