Παραθέτουμε το ενημερωτικό έγγραφο του  ΟΛΠ για τη διενέργεια διαγωνισμού  ανάδειξης Αναδόχου κατασκευής έργου