Εχει ανοίξει η πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2024 για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους  αυτοτελώς απασχολούμενους, ενημερώνει ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της ΠΕΔΜΕΔΕ, κ. Ιωάννης Σαρματζής.

 Επιλέγοντας την αντίστοιχη ιδιότητα μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας, με καταληκτική ημερομηνία την 31 / 01 / 2024.

Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλισμένοι που δεν θα υποβάλλουν αίτηση-δήλωση επιλογής/μεταβολής, θα παραμείνουν για το έτος 2024 στην κατηγορία που είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο έτος.

Οι νέες ασφαλιστικές κατηγορίες αυξάνονται από 1η Ιανουαρίου 2024 με βάση το μέσο πληθωρισμό του προηγούμενου έτους (Ν.4670/2020) σε ποσοστό 3,46%.

Ειδικότερα οι νέες ασφαλιστικές κατηγορίες διαμορφώνονται ως εξής:

Κύρια Ασφάλιση και Υγειονομική Περίθαλψη

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Συνολικό Ποσό (€)
1η 175,83 € 62,39 € 238,22 €
2η 211,00 € 74,87 € 285,87 €
3η 267,72 € 74,87 € 342,59 €
4η 336,91 € 74,87 € 411,78 €
5η 418,59 € 74,87 € 493,46 €
6η 567,19 € 74,87 € 642,06 €
 

Ειδική Κατηγορία( 1η πενταετια)

105,50 € 37,43 € 146,33 €

 

ΟΛΕΣ  ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ 10,00 ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ

 

Επικουρική Ασφάλιση

Ασφαλιστικές Κατηγορίες                  Ποσό Εισφοράς (€)

1η                                    44,24 €

2η                                     53,32 €

3η                                     63,53 €

 

Εφάπαξ Παροχή

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσό Εισφοράς (€)
1η 29,49 €
2η 35,17 €
3η 41,97€

 

Επισημαίνεται ότι η επιλογή των ανωτέρω ασφαλιστικών κατηγοριών οδηγεί και σε υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές.