Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης , κ. Ιωάννης Σαρματζής, ενημερώνει  ότι από την Δευτέρα, 24 Μαΐου, διευρύνεται η υποχρέωση εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για κορονοϊό όχι μόνο για όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα  και τους έχοντες ατομική επιχείρηση, αλλά και για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου, ακόμα και για όσους εργάζονται από απόσταση.

Οι μόνοι που απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης αποτελέσματος και οποιασδήποτε δυσμενούς συνέπειας,  είναι όσοι κατά το χρονικό διάστημα από 24 Μαΐου έως 6 Ιουνίου δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους, όπως διευκρινίζει το υπουργείο Εσωτερικών.

Όλοι οι εργαζόμενοι θα μπορούν από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο να προμηθευτούν δωρεάν από τα φαρμακεία δύο τεστ: το ένα για την εβδομάδα από 24/05/2021 έως 30/05/2021 και ένα για την εβδομάδα από 31/05/2021 έως 06/06/2021.

Στη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας από 24/05/2021 έως 30/05/2021 δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας self test από τους ανωτέρω εργαζόμενους  έως 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία.

Με άλλα λόγια, για το χρονικό διάστημα 24-30 Μάϊου, μπορεί κάποιος εργαζόμενος να προσέλθει στην εργασία του σήμερα και να δηλώσει το αποτέλεσμα του self-test αργότερα εντός της εβδομάδας.

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να δηλώσουν με τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS τους το αποτέλεσμα του τεστ στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», στο οποίο οδηγούνται αυτόματα αφού μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέξουν «Δήλωση Αποτελέσματος self-test για εργαζόμενο».

Οι εργαζόμενοι στον Δημόσιο Τομέα και οι έχοντες ατομική επιχείρηση καλούνται να δηλώνουν το αποτέλεσμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Υπενθυμίζεται ότι για την προμήθεια των self tests απαιτείται η επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.