ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡOΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ