Συνημμένα θα βρείτε ενημερωτικό σημείωμα (Ιούνιος 2012) για θέματα ΤΣΜΕΔΕ των εκπροσώπων των Εργοληπτικών Οργανώσεων στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ κ.κ. Θεοδώρου Βασιλείου και Ξενοφώντα Καρκαντζού.