Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι οι ετήσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, του έτους 2022 (χρήση 2021), υποβάλλονται από 31-08-2022 έως και 30-11-2022.