Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Pact4Youth, στην Μαδρίτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ στις 7 και 8 Μαρτίου και κατά τη διάρκειά της τέθηκαν οι βάσεις για τα πρώτα βήματα της υλοποίησης του προγράμματος. Την 1η ημέρα την συνάντηση φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις της η Ισπανική Ομοσπονδία (CNC) ενώ τη 2η ημέρα οι εταίροι φιλοξενήθηκαν από τον FLC όπου ξεναγήθηκαν και στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Κατάρτισης.

Συγκεκριμένα, οι εταίροι θα εργαστούν για την εκπόνηση των παρακάτω αποτελεσμάτων σε χρονικό ορίζοντα δυο ετών:

  • Xάρτης και σχέδιο δράσης για την απασχολησιμότητα των νέων
  • Υπηρεσίες διαμεσολάβησης και συνοδευτικά μέτρα
  • Υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ ΜμΕ και κέντρων κατάρτισης για την υλοποίηση προγραμμάτων μάθησης με βάση την εργασία (Work based learning)
  • Ημέρες πρακτικής κατάρτισης για την αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων για τον Kατασκευαστικό κλάδο
  • Αύξηση της συμμετοχής των ΜμΕ στις διαδικασίες μάθησης
  • Εκστρατείες ευαισθητοποίησης, επικοινωνίας και διάδοσης που απευθύνονται σε ΜμΕ και νέους
  • Τήρηση του Pact for Skills

Οι εταίροι του προγράμματος προέρχονται από την Ισπανία (CNC, FLC), Ιταλία (Ance, Formedil), Ελλάδα (ΠΕΔΜΕΔΕ, U Studies) και Κύπρο (ΟΣΕΟΚ, ΚΕΠΟ). Οι χώρες που συμμετέχουν στο έργο μοιράζονται κοινές προκλήσεις σε σχέση με τον Kατασκευαστικό κλάδο, ιδίως όσον αφορά στην έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, την έλλειψη νέων εργαζομένων και γυναικών και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων σε εθνικό επίπεδο.