Στις 23 και 24 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος BuildOffsiteEU, στη Μπολόνια. Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας τέθηκαν οι τεχνικές βάσεις για την υλοποίηση του προγράμματος ενώ την δεύτερη αναλύθηκαν τα βήματα που θα ακολουθούν για την έρευνα σχετικά με τα βιομηχανοποιημένα συστήματα παραγωγής.

Ο στόχος του έργου BuildOffsiteEU είναι η ανάπτυξη διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη των κενών ικανοτήτων των παραδοσιακών επαγγελμάτων προκειμένου να προσαρμοστούν σε έναν τομέα που σχετίζεται με τη βιωσιμότητα: την Κατασκευαστική Βιομηχανία. To BuildOffsiteEU θα έχει ως αποτέλεσμα την επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού για τη μετάβαση στις βιομηχανοποιημένες κατασκευές (εκτός εργοταξίου) σχεδιάζοντας μια πορεία κατάρτισης για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ παλαιών και νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων και καθορίζοντας μια πορεία κατάρτισης για την ενίσχυση της προσφοράς ΕΕΚ για την επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στην ΕΕ.

Οι εταίροι του προγράμματος προέρχονται από την Ισπανία (FLC), Ιταλία (IIPLE), Ελλάδα (ΠΕΔΜΕΔΕ), Σλοβενία (CCIS), και Βόρεια Μακεδονία (K&S).