Στις 24 Φεβρουαρίου 2021, έλαβε χώρα διαδικτυακά η 1η Συνάντηση του Erasmus+ έργου “Let’s Campaign”, στο οποίο η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετέχει ως εταίρος υλοποίησης.

Σκοπός του έργου είναι η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με στόχο την προώθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η προώθηση της ΕΕΚ επικεντρώνεται ιδίως σε κλάδους που σύμφωνα με στατιστικές δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή μαθητών, όπως π.χ. ο Κατασκευαστικός κλάδος.

Στα πλαίσια του έργου, η ΠΕΔΜΕΔΕ θα οργανώσει μία εκστρατεία ενημέρωσης μαθητών, γονέων και καθηγητών για τις δυνατότητες απασχόλησης στον Κατασκευαστικό κλάδο μέσω ΕΕΚ προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα  υλοποιείται σε 8 χώρες: την Ιταλία, την Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Αυστρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβενία.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τους εταίρους, σύντομα στην ιστοσελίδα και τα Social Media της ΠΕΔΜΕΔΕ.