Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου Culture Lights, στο οποίο εταίρος είναι η ΠΕΔΜΕΔΕ.

Το έργο Culture Lights: Bridging sustainable lighting and value preservation of cultural buildings ασχολείται τόσο με την εκπαίδευση επαγγελματιών του κατασκευαστικού κλάδου σε τεχνολογίες που αφορούν το βιώσιμο φωτισμό ως μέσο διατήρησης της αξίας πολιτιστικών κτιρίων όσο και με την ενδυνάμωση της αλληλεπίδρασης των επαγγελματιών αυτών με τους ίδιους τους εργαζόμενους και χρήστες των κτιρίων σε θέματα ανακαίνισης στα πλαίσια και του όλου διαλόγου με αφορμή τις νέες ευρωπαϊκές πολιτικές για το περιβάλλον (Green Deal, Renovation Wave, Level(s).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ και ηγείται από το ευρωπαϊκό cluster φωτισμού: ELCA (European Lightweight Clusters Alliance)

Το σχήμα εταίρων πλαισιώνουν:

  • ΠΕΔΜΕΔΕ (EL)
  • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
  • Melting Pro – Professione Cultura (IT)
  • Klaster Zrównoważona Infrastruktura (PL)
  • KON- FEDERACJA (PL)

Προσεχώς, η ιστοσελίδα του έργου θα είναι έτοιμη να υποδεχτεί το ενδιαφερόμενο κοινό και να προσεγγίσει τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες του Κατασκευαστικού Κλάδου.