Στις 23 & 24 Μαρτίου 2021, έλαβε χώρα διαδικτυακά η 1η Συνάντηση του Erasmus+ έργου “CCP_Law”, στο οποίο η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετέχει ως εταίρος υλοποίησης.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη, η δοκιμή και η προσαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών στον πεδίο της νομοθεσίας για την Κλιματική Αλλαγή.

Στο έργο συμμετέχουν 6 πανεπιστήμια από 3 χώρες της Ασίας: Βιετνάμ, Ινδία και Μαλαισία και 2 από την Ευρώπη: Ην. Βασίλειο & Ισπανία.

Στα πλαίσια του έργου, η ΠΕΔΜΕΔΕ θα λειτουργήσει ως μοχλός διάχυσης και επικοινωνίας των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου, συντονίζοντας τους εταίρους από την Ασία και μεταφέροντας την Ελληνική και Ευρωπαϊκή ματιά αναφορικά με το ρόλο της κλιματικής αλλαγής στον Κατασκευαστικό Κλάδο.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τους εταίρους, σύντομα στην ιστοσελίδα και τα Social Media της ΠΕΔΜΕΔΕ.