Στις 11 & 12 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία η πρώτη δια ζώσης  Συνάντηση του έργου Erasmus+ CaPABle: Building capacity of Public Authorities towards meeting Public Building stock Renovation challenges. Το πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία της ΠΕΔΜΕΔΕ. Το τμήμα Ευρωπαϊκών έργων της ΠΕΔΜΕΔΕ έγραψε και υπέβαλε την πρόταση η οποία και εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση.

Στόχος του έργου είναι η γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων και η οικοδόμηση ικανοτήτων ώστε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης από εθνικό, καθώς και από τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να γίνουν πραγματικοί παράγοντες αλλαγής για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ και των εθνικών στρατηγικών για το κύμα ανακαίνισης Δημοσίων κτιρίων.

Την Ελλάδα εκπροσωπούν η ΠΕΔΜΕΔΕ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο την εκπαίδευση των στελεχών των δημόσιων αρχών για την ανταπόκριση στις προκλήσεις της ανακαίνισης Δημόσιων κτιρίων.

Στη Σύμπραξη συμμετέχουν 4 χώρες που εκπροσωπούνται από 8 εταίρους, ως εξής:

  • Amici della Terra Onlus, Περιβαλλοντική οργάνωση (Ιταλία)
  • ΠΕΔΜΕΔΕ (Ελλάδα)
  • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ελλάδα)
  • The Institute for Sustainable Technologie (Πολωνία)
  • Association of Municipalities Polish Network „Energie Cités” (PNEC) (Πολωνία)
  • Εμπορικό Επιμελητήριο Σλοβενίας (Σλοβενία)
  • FORMEDIL- Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Κατασκευαστικό κλάδο (Ιταλία)