Ευχαριστούμε θερμά για τη μεγάλη ανταπόκρισή σας στην έρευνα για την κατάδειξη των νέων επαγγελμάτων στον Κατασκευαστικό κλάδο για την Ελλάδα!

Έχουμε μόλις μέσα σε λίγες μέρες συγκεντρώσει 50 απαντήσεις, και χρειαζόμαστε άλλες 70 ώστε να έχουμε μια αντιπροσωπευτική εικόνα του κλάδου.

Υπογραμμίζουμε ότι η έρευνα, η οποία διεξάγεται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου Construction Blueprint) είναι πολύ σημαντική, καθώς στη βάση των αποτελεσμάτων της θα σχεδιαστούν από την ΕΕ τα κονδύλια της νέας προγραμματικής περιόδου για την εκπαίδευση και κατάρτιση στον κλάδο.

Θέλουμε να μας πείτε την άποψή σας, ώστε τα νέα σχέδια δράσης να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κλάδου στην Ελλάδα.

 Το ερωτηματολόγιο είναι σύντομο (εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης 5’ λεπτά), ανώνυμο και στα ελληνικά. Για τη συμπλήρωσή του πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://sphinxdeclic.com/d/s/azd6i6

Προθεσμία συμπλήρωσής: 23/06/2021.

Η γνώμη σας είναι απαραίτητη!