Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μελών της ΠΕΔΜΕΔΕ την 1η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη, στην Αθήνα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, επί της οδού Νίκης αρ. 4, 1ος όροφος με ώρα έναρξης την 12.00μ.

Παραθέτουμε την πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης