Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο  που περιέχει έκτακτα μέτρα για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης για αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ που πληρούν τις προϋποθέσεις να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασοπράς του κορωνοϊού.

Τα προγράμματα αυτά είναι δυνατόν να υλοποιούνται με μεθόδους τηλεδιάσκεψης αποκλειστικά και μόνο για λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που καταγράφονται στην ως άνω εκγύκλιο.