Εκπονήθηκε και το 1ο Transnational Report που περιλαμβάνει την Ανάπτυξη ενός εγχειριδίου  με  σκοπό να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στη ζήτηση δεξιοτήτων