Στις 31 Μαΐου  πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκπαιδευτική συνάντηση στη Vicenza της Ιταλίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος DIGICVET με την συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, έγινε η πιλοτική δοκιμή της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ILIAS platform για την εκπαίδευση των εργαζομένων του Κατασκευαστικού Κλάδου σε θέματα ψηφιοποίησης.

Η πλατφόρμα δοκιμάστηκε πιλοτικά τόσο από τους τεχνικούς υπευθύνους των εταίρων του προγράμματος όσο και συμμετεχόντων μη εμπλεκόμενων στο έργο.