Έκκληση της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας για ταχεία και βιώσιμη ανάκαμψη της οικονομίας

Σε ένα κείμενο που το υπογράφουν οι βασικοί “μέτοχοι” – stakeholders της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας FIEC, EFBWW, EBC, CPE, HE, UIPI & EuroACE τονίζεται ότι χωρίς τον κατασκευαστικό τομέα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις κύριες προκλήσεις της όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα, την ανεργία των νέων, την ψηφιακή οικονομία, την ενεργειακή αποδοτικότητα και ενεργειακή φτώχεια, κυκλική οικονομία, προσιτή στέγη, κλιματική αλλαγή, καθαρή κινητικότητα και συνδεδεμένα έργα υποδομών  κ.λπ.

Η τόνωση της  κατασκευαστικής δραστηριότητας πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των σχεδίων οικονομικής ανάκαμψης τόσο στην ΕΕ όσο και σε  εθνικό επίπεδο για κάθε χώρα.

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο στα αγγλικά και στα ελληνικά.