Η προθεσμία που έληγε την 30.09.2021 παρατείνεται έως την 31.12.2021 σχετικά με την  υποβολή αίτησης για την υπαγωγή στο β΄στάδιο ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών, αναφέρει η εγκύκλιος 59/20201 του ΕΦΚΑ