Με ένα νέο σύνθημα «Χτίζοντας την αλλαγή», η Ετήσια Έκθεση παρουσιάζει τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας,
κατά το 2022, καθώς και εκείνες  των Ευρωπαίων Διεθνών Εργολάβων (EIC) και της Συνομοσπονδίας Διεθνών Ενώσεις Εργοληπτών (CICA).
 Με το χρονοδιάγραμμά της που εμφανίζει τα κύρια θέματα, τις εκδηλώσεις και τα ενημερωμένα θεματικά φύλλα της FIEC,
η Ετήσια Έκθεση παρέχει μια ενιαία επισκόπηση των βασικών πολιτικών, έργων, αριθμών και των επιτυγχανόμενων ορόσημων
από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2022.
Μπορείτε να διαβάσετε το  Annual Report της FIEC στο κάτωθι link: https://fiec-ar.eu