Η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που στοχεύουν σε καινοτόμες δράσεις για τον Κατασκευαστικό κλάδο.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου CDWaste-ManageVET, του Eυρωπαϊκού Προγράμματος για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) με στόχο την κάλυψη των αναγκών σε δεξιότητες στον τομέα διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ),  δημοσιεύουμε  το 1ο Δελτίο Τύπου, στο οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά οι δράσεις του προγράμματος καθώς και  οι εμπλεκόμενοι εταίροι.

Δείτε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου στα ελληνικά  εδώ