Η Ένωση απέστειλε στους  αρμόδιους  Υπουργούς  ενδεικτικούς πίνακες που αφορούν  αφενός στις διαφοροποιήσεις τιμών προμήθειας υλικών από το δ΄ τρίμηνο 2020 έως το α΄ τρίμηνο 2022 και αφετέρου στην επιρροή των αυξήσεων των υλικών στο συνολικό κόστος παραγωγής των εργασιών των τιμολογίων των Δημοσίων Έργων  καθώς και επιστολή με την οποία ζητά την άμεση έκδοση συντελεστών αναθεώρησης που ανταποκρίνονται στις εκρηκτικές αυξήσεις του κόστους κατασκευής των  Δημοσίων Έργων καθώς και τη συμπληρωματική έκδοση συντελεστών που αφορούν σε εργασίες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην εκδοθείσα  απόφαση της 20.12.2021.