“Ζητούμε την έκδοση απόφασης  συντελεστών αναθεώρησης Τιμών  Δημοσίων Έργων επομένων τριμήνων, αφού, τα εκτελούμενα έργα είναι πολλά, οι προϋπολογισμοί τους μεγάλοι και η διαφορά μεταξύ των τιμών των άρθρων των τιμολογίων και των  τιμών της αγοράς, δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από τους Αναδόχους”, αναφέρει, εκτός των άλλων,  η επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών