Η εκδήλωση του Ευρωπαϊκού προγράμματος BUNG πραγματοποιήθηκε  στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔΜΕΔΕ στις 16 Ιουνίου και ώρα 12:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ. Κατά τη διάρκεια  αυτής της εκδήλωσης το Σώμα είχε  την ευκαιρία να ενημερωθεί σχετικά με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος BUNG.