Η ΠΕΔΜΕΔΕ έχοντας ήδη ολοκληρώσει  με επιτυχία το εθνικό Πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον Κλάδο Κατασκευών και Υλικών», το οποίο εκπαίδευσε και πιστοποίησε 1.200 εργαζόμενους στο Κλάδο, στο ΒΙΜ και τις Ηλεκτρονικές υποβολές σε διαγωνισμούς,  συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης της τεχνογνωσίας και ανάπτυξης της ετοιμότητας του Κατασκευαστικού Κλάδου  στο ΒΙΜ, σκοπεύοντας να διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια πάνω στην εισαγωγή στην εφαρμογή ΒΙΜ για όσα μέλη δεν είχαν την ευκαιρία να καταρτιστούν και πιστοποιηθούν μέσω του Προγράμματος του ΕΣΠΑ.

Εφόσον συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός ενδιαφερομένων, το Πρόγραμμα κατάρτισης πάνω στην εισαγωγή στην εφαρμογή  ΒΙΜ  θα διεξαχθεί σε διαδικτυακή πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης με εκτιμώμενο χρόνο διάρκειας 20 ωρών και θα ακολουθήσουν εξετάσεις για την πιστοποίηση των συμμετεχόντων από  επίσημο Φορέα Πιστοποίησης .

Το κόστος συμμετοχής στην εκπαίδευση και πιστοποίηση ανέρχεται στο ποσό των 550 ευρώ, κατ΄άτομο για το σύνολο των παροχών του Προγράμματος.

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας e-mail στο info@pedmede.gr με θέμα «Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κατάρτισης ΒΙΜ », σημειώνοντας ονοματεπώνυμο, και στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.κιν.email).

Έγκαιρα θα ενημερωθείτε για την πορεία της αίτησής σας και τον προγραμματισμό των ενεργειών μας.