Οι προβλεπόμενες εισφορές που κατατίθεντο στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος για την Δ/νση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. θα καταβάλλονται απο την 24η Νοεμβρίου 2008 στις ΔΟΥ ή στην Τράπεζα της Ελλάδος σε πίστωση του λογαριασμού Ν. 200/1 ''Ελληνικό Δημόσιο-Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών"

Σχετική επισύναψη